23. mar. 2018

Forbund

Pressemelding: Klagesak - spiller suspendert

Norges Sjakkforbund fattet 23.4.16 dom i klagesak mot sjakkspilleren Stein Tholo Bjørnsen, der han ble dømt for brudd på FIDEs lover for sjakk etter bl.a. bruk av ulovlige hjelpemidler. Bjørnsen mistet bl.a. retten til å delta i turneringer i to år. Dommen ble i september samme år bekreftet endelig etter ankebehandling. I januar 2018 var utestengelsesperioden over, og Bjørnsen har siden spilt flere turneringspartier. 22/3-18 mottok NSF en varselsmelding om mulig alvorlig regelbrudd begått av Bjørnsen under en sjakkturnering i Horten. NSFs Sentralstyre har på denne bakgrunn åpnet ny sak mot Bjørnsen, og fattet vedtak om midlertidig suspensjon med umiddelbar virkning fra
  • all deltagelse i NSFs turneringer og fra
  • øvrige aktiviteter knyttet til hans medlemskap i NSF
frem til saken er ferdigbehandlet. Morten Madsen president Alle henvendelser til NSF i saken kan rettes til: president Morten L Madsen, tlf 930 27 629