DSC 1849

7. aug. 2022

Kristine Ganz

Forbund

Arkady Dvorkovich fortsetter som FIDE-president

Presidentvalget under FIEDE sin kongress ble avholdt 07. august i Chennai India.

Norge er på plass i Chennai for å avgi vår stemme i sakene som skal behandles. I tillegg til årsrapporter, økonomiske og reglements-saker, skal vi foreta valg av president og visepresident, det skal stemmes på flere under-visepresidenter og medlemmer i Ethics and disiplinary Commission og Constitutional Commission.

Sittende president, Arkady Dvorkovich, har gjort en sterk jobb gjennom 4 år og bidratt til å skape et robust, åpent og likestilt FIDE. På grunn av den politiske situasjonen har styret likevel ikke funnet å kunne støtte ham i dette valget. Norges stemme vil gå til den ukrainske kandidaten, Andrii Baryshpolets som president og danske Peter-Heine Nielsen som hans visepresident.

Her kan dere finne informasjon om kongressen: https://congress.fide.com/

Under kandidatenes presentasjon valgte Bachar Kouatly og Ian Wilkinson å trekke sitt kandidatur, dermed sto valget mellom Dvorkovich/Anand og Baryshpolets/Nielsen.

Det var 194 delegater til stede, 174 stemmer registrert.

Etter opptelling av stemmene ble resultatet av valget som følger:
Ugyldig stemme: 1
Blanke stemmer: 5
Baryshpolets/Nielsen: 16
Dvorkovich/Anand: 157

Dermed fortsetter Arkady Dvorkovich som president i FIDE etter overveldende flertall på kongressen.