22. aug. 2018

Henrik Sjøl

Norges Grand Prix 2018 - 19

Norges Grand Prix 2018 - 19 har så vidt kommet i gang, og det er allerede spilt 4 turneringer. Det konkurreres i 3 kategorier (Standard, Hurtig og Lyn), basert på FIDE-ratingen i den aktuelle kategorien pr. 1. juli 2018. Klasseinndelingen er: Klasse Mester: 2000 og over Klasse 1: 1800 - 1999 Klasse 2: 1600 - 1799 Klasse 3: 1400 - 1599 Klasse 4: 1200 - 1399 Klasse 5: Under 1200 Teoretisk kan man være i 3 ulike klasser i de 3 kategoriene. Spillere uten rating i aktuell kategori plasseres i klasse basert på FIDE-ratingen i den kategorien med lengst betenkningstid dersom den eksisterer. Spillere helt uten FIDE-rating plasseres i klasse etter antatt spilleastyrke. Helt nye spillere over 16 år plasseres i klasse 4. Tidligere har vinneren av en stor turnering fått 200 poeng pluss inntil 50 poeng for antall deltakere som kan ta poeng i klassen. Dette er nå redusert til inntil 40 poeng. Dermed vil flere turneringer, spesielt i distriktene, kunne gi maksimal uttelling. Sammenlagtstillingen er oppdatert etter 4 turneringer.