Nm mini

17. okt. 2023

May-Helene Gram Franck

Forbund

Nå kan du søke støtte fra Jente- og Kvinneutvalget!

Søk Jente- og Kvinneutvalget (JKU) om støtte til tiltak som tilrettelegger for jenter og kvinners deltakelse i sjakk

Jente- og kvinneutvalget (JKU) er et utvalg direkte under NSF og USF som skal bidra til videre deltakelse, rekruttering, trivsel, nivåutvikling for/av jenter og kvinner i norsk sjakk. JKU skal gjennom midler disponert etter vedtatt budsjett fra NSF og USF sine årsmøter, bidra til å fremme jenter og kvinners videre deltakelse i organiserte turneringer, bidra til fremme rekruttering av jenter og kvinner til sjakk-aktivitet, bidra til trivsel og godt miljø for jenter og kvinner i norsk sjakk samt bidra til talentutvikling av jenter og kvinner i norsk sjakk.

Du kan søke JKU om støtte til ulike tiltak og aktiviteter som tilrettelegger for jenter og kvinners deltakelse i sjakk. Søknader kan f.eks. omhandle:

  • Tiltak ved turneringsarrangører som legger spesielt til rette for jenter og kvinners deltakelse
  • Tiltak som legger spesielt til rette for rekruttering av jenter og kvinner i norsk sjakk
  • Støtte til kurs, reiselag/samlinger for jenter/kvinner
  • Støtte til trivselstiltak som legger spesielt til rette for jenter og kvinners deltakelse

Søknader fylles ut her og behandles av JKU.

Hva trenger du penger til? *