NSF Hovedlogo RGB Hvit

2. mar. 2023

Liv Mette Harboe

Forbund

Innkalling til Norges Sjakkforbunds 106. kongress

Innkalling til Norges Sjakkforbunds 106. Kongress er i dag sendt NSFs klubber og kretser.

Kongressen avholdes På Vallhall Arena, Oslo, søndag 2. juli 2023 kl. 17.00.

Norges Sjakkforbund har gleden av å innkalle til årets ordinære kongress, som arrangeres i tilknytning til årets landsturnering, der Sjakklubben Stjernen er arrangør.
Kongressen vil bli avholdt på spillestedet for Landsturneringen – Vallhall Arena

I henhold til NSFs lover, § 8, har hver klubb rett til å sende én stemmeberettiget representant for hver påbegynte 25 medlemmer, og hver krets kan sende én stemmeberettiget representant. Antall delegater bestemmes av medlemstall 15.mai 2023.

NSFs årsberetning, regnskap og innkomne forslag, samt fullmaktsskjema, vil bli sendt klubber og kretser én måned før kongressen, altså senest 2. juni. Samtidig vil dokumentene bli lagt ut på hjemmesiden vår, www.sjakk.no.

Forslag som ønskes behandlet på kongressen, må sendes inn på skjema under, og være sentralstyret i hende senest 2. april 2023.

Innmelding av saker NSFs Kongress

Forslagsstiller er:

Alle reglementer finnes her: https://www.sjakk.no/forbund/lover-og-reglementer

Ta gjerne med relevant informasjon omkring forslaget. Det bør også være lagt inn et forslag til vedtak.