3. feb. 2016

Skole

101!

SkoleSjakken ble lansert 2. november på Naustdal barne- og ungdomsskule. Etter lanseringen har fylkene Rogaland og Sogn og Fjordane i første runden fått tilbud om deltakelse i prosjektet. Interessen har vært over all forventning, og vi er glade over å ha nådd ut til 101 skoler i Sogn og Fjordane og Rogaland! På bakgrunn av lokalt initiativ ble i tillegg skoler i Groruddalen invitert til å bli med fra starten. Dette gjør at det totalt er 121 deltagende skoler på prosjektet så langt.

Sjakklærerkurs

Vi sparket i gang det hele med et fullbooket sjakklærerkurs i Oslo 30. november, fulgt av enda ti vellykkede kurs i Rogaland og Sogn og Fjordane til 175 ferske sjakklærere. Vi har blitt møtt mye engasjement og entusiasme på kursene, og det er gode utsikter til mye bra sjakkaktivitet fremover. [caption id="attachment_58" align="alignnone" width="300"]kurs Oslo Sjakklærerkurs Oslo 30. november[/caption] [caption id="attachment_59" align="alignnone" width="300"]kurs Sogndal Sjakklærerkurs i Sogndalsfjøra 2. desember[/caption] [caption id="attachment_60" align="alignnone" width="300"]kurs Stavanger Sjakklærerkurs i Stavanger 4. desember[/caption] [caption id="attachment_61" align="alignnone" width="300"]kurs Førde Sjakklærerkurs i Førde 12. januar[/caption] Vi gleder oss til at skoler i Hordaland, Nordland, Troms og Finnmark kommer i gang med SkoleSjakken til høsten.