Klubblederseminar06

De fire foredragsholderne: Vegard Ramstad (Stjernen), Egil Arne Standal (Volda Ørsta), Per-Arvid Jakobsen (Jæren) og Per Lea (Follo)