Styrer og utvalg Ungdommens Sjakkforbund (USF)

Valgt av årsmøtet

Mandat/instruks

Informasjon

Forbundsstyret USFs lover § 9 og 11 Referater
Disiplinærutvalget USFs disiplinærreglement
Valgkomiteen
Revisorer
USFs reiseutjevningsfond Statutter

Utnevnt av Forbundsstyret

Jenteutvalget  Instruks
Uttakingskomitéen  Instruks  og uttakskriterier
Ungdommens sjakkfond  Statutter

Forbundsstyret 2017/2018 – referater

Leder Johannes L. Kvisla, SK 1911 U johanneskvisla@gmail.com
Nestleder Elise Forså, Tromsø SKU elise.forsaa@gmail.com
Økonomiansvarlig Joachim B. Nilsen, Bergens SKU joachimbnilsen@hotmail.com
Turneringssjef* Lasse Ø. Løvik, Stavanger SKU loviklasse@gmail.com
Styremedlem Alise Haukenes, Hamar SSU alisehaukenes@gmail.com
Styremedlem Maud Rødsmoen, OSSU maudr@stud.ntnu.no
Styremedlem Eyvind Larre, OSSU eyvind.larre@gmail.com
Varamedlem Monica Fjeldstad, Sotra SKU
Varamedlem Edit Machlik, Tromsø SKU

Disiplinærutvalget 2017/208 disiplinærreglement

Leder Gunnar Lie, Porsgrunn gunnli@online.no
Medlemmer Egil Arne Standal, Volda Ørsta standal@standal.biz
Torstein Bae, 1911 U torstein.bae@gmail.com

Valgkomite 2017/2018

Leder Erlend Kyrkjebø, Moss SKU e.kyrkjeboe@gmail.com
Medlemmer Tatjana Martynova, Nordstrand SKU tamar@statoil.com
Jon Machlik, Tromsø SKU chessdude@live.no

Revisorer 2017/2018

Trond Nerland, Greveløkka SKU 916 17 427 troner67@gmail.com
Per-Arvid Jakobsen, Hå SS 926 17 652 Per-Arvid.Jakobsen@statkart.no
Vara Ole Kristian Førrisdahl ole.k.forrisdahl@hiof.no
Vara Øyvind Bentsen bbcanary@frisurf.no

USFs reiseutjevningsfond 2017/2018 – Statutter

Leder Lena Halvorsen, Tromsø SKU 978 46 905 lykkeson@gmail.com
Medlem Jørund Greibrokk, Alta SKU 922 07 447 jorund.greibrokk@uit.no
Medlem USFs turneringssjef

Utnevnt av Forbundsstyret 2017/2018

Jenteutvalget 2017/2018 – Instruks

Leder Eyvind Larre, OSSU 951 24 634 eyvind.larre@gmail.com
Medlem Monika Ratama, Alta SKU 922 07 447 monika.ratama@yahoo.no
Medlem Joachim B. Nilsen, 1911U 90813014 joachimbnilsen@hotmail.com
. . . .

Uttakingskomitéen 2017/2018 – Instruks og uttakskriterier

Leder USFs turneringssjef loviklasse@gmail.com
Medlemmer Jon Machlik, Tromsø SKU chessdude@live.no
 . . .

Ungdommens sjakkfond 2017/2018 – statutter

Leder USFs styreleder
Medlem USFs kasserer
Medlem USFs turneringssjef