Medlemstall Ungdommens Sjakkforbund (USF)

Her er et arkiv over USFs medlemstall fra 1984 fram til i dag. For tidligere medlemstall må man lete i årsmøtepapirene.

De totale medlemstallene i NSF går på kalenderår og oversikter over det totale medlemstallet publiseres omtrent én gang i kvartalet.

USFs høyeste medlemstall var i 1992 med 5236 medlemmer (med unntak av i USFs første år, da medlemsinnmelding var noe mindre kontrollert).

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2019 30.03.2019
2018 02.04.2018 29.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
2017 01.04.2017 09.06.2017 01.10.2017 31.12.2017
2016 25.04.2016 06.06.2016 04.10.2016 31.12.2016
2015   25.06.2015 01.10.2015 31.12.2015
2014 04.04.2014 20.06.2014 08.10.2014 31.12.2014
2013   01.06.2013   31.12.2013
2012 28.04.2012   18.09.2012 31.12.2012
2011 28.04.2011 06.06.2011 16.10.2011 31.12.2011
2010   14.06.2010   31.12.2010
2009 14.4.2009 31.8.2009 19.10.2009 31.12.2009
2008       31.12.2008
2007       31.12.2007
2006       31.12.2006
2005       31.12.2005
2004       31.12.2004
2003       31.12.2003
2002       31.12.2002
2001       31.12.2001
2000       31.12.2000
1999       31.12.1999
1998        
1997       31.12.1997
1996        
1995        
1994       31.12.1994
1993       31.12.1993
1992       31.12.1992
1991   03.06.1991   31.12.1991
1990   05.06.1990    
1989   01.06.1989    
1988        
1987        
1986        
1985   15.05.1985   31.12.1985
1984   25.06.1984