Medlemstall Ungdommens Sjakkforbund (USF)

Medlemstall USF fra 1985-2017 per 1. oktober 2017. Blått er tall for første halvår. Oransje er tall for andre halvår.

Her er et arkiv over USFs medlemstall fra 1984 fram til i dag. For tidligere medlemstall må man lete i årsmøtepapirene.

De totale medlemstallene i NSF går på kalenderår og oversikter over det totale medlemstallet publiseres omtrent én gang i kvartalet.

USFs høyeste medlemstall var i 1992 med 5236 medlemmer (med unntak av i USFs første år, da medlemsinnmelding var noe mindre kontrollert).