Årsmøtet

USFs årsmøte avholdes hvert år før utgangen av juli og er USFs høyeste myndighet.

Valgte representanter for lokallagene og kretsene har stemmerett.

Årsmøtepapirer

Årsberetning Årsmøtepapirer Referat
2017 Årsberetning med årsmøtepapirer referat
2016 Årsberetning med årsmøtepapirer referat
2015 beretning – pdf-dokument pdf-dokument referat
2014 Ekstraordinært årsmøte Innkalling
2014 beretning – pdf-dokument Årsmøtepapirer referat
2013 beretning – pdf-dokument Årsmøtepapirer referat
2012 beretning – pdf-dokument Årsmøtepapirer referat
2011 beretning – pdf-dokument Årsmøtepapirer referat
2010 beretning – pdf-dokument Årsmøtepapirer referat
2009 beretning – pdf-dokument Årsmøtepapirer referat
2008 pdf-dokument
2007 pdf-dokument
2006 pdf-dokument
2005 pdf-dokument
2004 pdf-dokument
2003 pdf-dokument
2002 pdf-dokument
2001 pdf-dokument
2000 pdf-dokument
1999
1998 pdf-dokument
1997
1996
1995 pdf-dokument
1994 pdf-dokument
1993 pdf-dokument
1992 pdf-dokument
1991 pdf-dokument
1990 pdf-dokument
1989 pdf-dokument
1988 pdf-dokument
1987 pdf-dokument
1986 pdf-dokument
1985 pdf-dokument
1984 pdf-dokument
1983 pdf-dokument
1982 pdf-dokument
1981 pdf-dokument
1980 pdf-dokument
1979 pdf-dokument
1978