Innmelding av saker til NSFs 97. kongress

Logo NSFKun saker som er meldt til NSF via skjema under er sikret å bli behandlet av kongressen.

Felter markert med stjerne er obligatorisk for å få sendt inn skjema.

Frist for å sende inn saker til NSFs 97. kongress er 8. april 2018. Se innkalling til kongressen her.

Meld inn saker til NSFs kongress:

Fristen for å melde inn saker er nå gått ut og skjemaet er fjernet.

 

Innkalling til NSFs 96. kongress

Logo NSFNSFs 96. kongress avholdes søndag 2. juli kl 18:00 i Stavanger.

Fra NSFs lover § 9: Sentralstyret innkaller til kongressen minst 4 måneder før den skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på kongressen, må være sentralstyret i hende senest 3 måneder i forveien. 

Siste frist for å melde inn saker til NSFs kongress er dermed 2. april 2017.

Saker til NSFs kongress meldes på eget elektronisk skjema.
Dette finnes på sjakk.no her: http://www.sjakk.no/?p=7527

Kongressforslag på høring

Logo NSFSentralstyret i Norges Sjakkforbund ønsker å fremme flere forslag for Kongressen i Stavanger i år, og legger derfor tre forslag ut på høring før forslagene eventuelt stilles for kongressen.

Forslagene er (klikk på forslaget for å få opp hele høringsnotatet):

Det er åpent for alle medlemmer av Norges Sjakkforbund å komme med høringsuttalelser.
Dersom du ønsker å gi en høringsuttalelse, ber vi om at dette meldes NSF på e-post nsf@sjakk.no innen 20. februar.