Innkalling til NSFs 96. kongress

Logo NSFNSFs 96. kongress avholdes søndag 2. juli kl 18:00 i Stavanger.

Fra NSFs lover § 9: Sentralstyret innkaller til kongressen minst 4 måneder før den skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på kongressen, må være sentralstyret i hende senest 3 måneder i forveien. 

Siste frist for å melde inn saker til NSFs kongress er dermed 2. april 2017.

Saker til NSFs kongress meldes på eget elektronisk skjema.
Dette finnes på sjakk.no her: http://www.sjakk.no/?p=7527

Kongressforslag på høring

Logo NSFSentralstyret i Norges Sjakkforbund ønsker å fremme flere forslag for Kongressen i Stavanger i år, og legger derfor tre forslag ut på høring før forslagene eventuelt stilles for kongressen.

Forslagene er (klikk på forslaget for å få opp hele høringsnotatet):

Det er åpent for alle medlemmer av Norges Sjakkforbund å komme med høringsuttalelser.
Dersom du ønsker å gi en høringsuttalelse, ber vi om at dette meldes NSF på e-post nsf@sjakk.no innen 20. februar.