Gjestespillere 2016/2017

• Det er i hver serierunde anledning til å bruke inntil 2 spillere som er hovedmedlem i en klubb som IKKE stiller lag i seriesjakken
• Spillere som man ønsker å benytte, må være NSF i hende senest en uke før første serierunde. Oversikten over disse spillerne offentliggjøres under.
• Disse spillerne kan kun representere en klubb i løpet av samme sesong etter denne ordningen.
• § 6.1, som bl.a. sier” Minst 2/3 av spillerne på et lag må være registrert som norsk i FIDE” vil fortsatt gjelde.

Konnerud
Jon Rørvik, Tempo
Vidar Taksrud, Tempo

Nordstrand
Karim Ali, Fribonden

Sarpsborg
Frode Ryan Lund, Halden
Ragnar Knudsen

Hell
Odd Morten Øvereng, Stjørdal
Wojtek Grønnbeck, Stjørdal

Levanger
Jon Arne Stokhaug, Stjørdal

Tondheim
Sigve Sundsbø, Elefantene