NSFs 97. kongress vel gjennomført

Søndag 08.07 ble NSFs 97. kongress avholdt på Quality hotell Sarpsborg, der årets Landsturnering arrangeres.

Rundt 45 delegater deltok, og kongressen ble gjennomført på en god måte under den kyndige ordstyrer Ole Chr. Moens ledelse. Det var kun ett forslag til behandling – fremmet av Bjørn Berg Johansen, Fredrikstad – om forbud mot hodeplagg. Forslaget ble ikke vedtatt.

Valgene fulgte valgkomiteens innstilling, med gjenvalg av såvel Morten L. Madsen, Sotra, for en 3. periode i presidentstolen, som av Hans Olav Lahlum, Akademisk, som leder av Reglementsutvalget for en nye 3 års periode. Samme Lahlum hadde foreslått at to personer – Jøran A Jansson, Asker og Eirik Gullaksen, Bergens – ble utpekt til æresmedlemmer av NSF. Sentralstyret støttet forslagene og Madsen presenterte kandidatene for kongessen, som enstemmig bekreftet utnevnelsene. En vellykket kongress ble avsluttet etter vel 1 times forhandlinger.

Jøran Aulin Janssen ble utnevnt til æresmedlem, og fikk blomster av president Morten L Madsen og visepresident Vibeke E Grønn. Eirik Gullaksen, som også ble utnevnt til æresmedlem, var ikke til stede (foto: Anniken Vestby)

Årsberetning og kongresspapirer

Norges Sjakkforbunds årsberetning 2017-18 og kongresspapirer for Norges Sjakkforbunds 97. kongress i Sarpsborg 08. juli. Er nå publisert og kan lastes ned under. 

Det er i år stilt ett forslag for kongressen og det er som følger:

  1. Forslag om forbud mot hodeplagg i turneringer

Under finner du Årsberetning og kongresspapirer.
*Ble første gang publisert 08.06.2018
*Oppdatert med Valgkomiteens innstilling og revisjonsberetning 22.06.2018.
*Oppdatert, endelig versjon lagt ut 04.07.2018.

Last ned:

Klagesak mot spiller er avsluttet

Den 23.05.18 fattet Norges Sjakkforbund dom i saken mot sjakkspilleren Stein Tholo Bjørnsen. Han ble, grunnet gjentatte brudd på FIDEs lover for sjakk, ekskludert som medlem i Norges Sjakkforbund.

Ankefristen har nå utløpt og det foreligger ingen anke, noe som betyr at dommen er rettskraftig.

Pressemeldingen vi publiserte da dommen ble offentliggjort kan leses her.

Alle henvendelser til NSF i saken kan rettes til:
President Morten L Madsen, 930 27 629