Tidslinje i Kindred-saken

Vedlagt finnes «Tidslinjen» i Kindred-saken. Denne er utarbeidet av sentralstyret i fellesskap. Styremedlemmene Vibeke Ekeland Grønn, Gerd Andersen og Ida Landsverk tar dog dissens på noen av punktene. Tidslinjedokumentet kan finnes her.

Kindred-saken: endelig avtale og juridisk betenkning

Det har nå blitt utarbeidet et utkast til en endelig avtale med Kindred. Kongressen skal som kjent i møte 7. juli ta stilling til om NSF skal inngå denne.

Advokatfirmaet Thommessen har på sin side utarbeidet en juridisk betenkning som vurderer avtalen nærmere.

Dokumentene kan finnes her: avtale og betenkning

Sentralstyret i NSF vedtok for øvrig 25/6 å innhente en juridisk betenkning knyttet til alle foreningsrettslige sider av opprettelsen av den nye sjakklubben Offerspill. Betenkningen skal foreligge raskest mulig, av hensyn til Kongressbehandlingen av Kindred-saken.

Kongressak om mulig avtale med Kindred – RUs uttalelse

NSFs reglementsutvalg har avgitt en uttalelse om Kindred-saken. Uttalelsen er inkludert i oppdaterte kongresspapirer her, og kan også leses her.

NSF vil også gjøre oppmerksom på at teksten i kongresspapir om den mulige avtalen med Kindred ved en inkurie ble feil i den utgaven som ble sendt ut og lagt på sjakk.no 7. juni. Feilen ble rettet opp 10. juni etter at den ble oppdaget. Det som ble feil var:

Intensjonsavtalens pkt 1 siste avsnitt siste setning: Sentralstyret i NSF anbefaler overfor sitt høyeste organ, Kongressen, å inngå en samarbeidsavtale.  Her skulle det stå: Sentralstyret i NSF ber sitt høyeste organ, Kongressen, å ta stilling til om det skal inngås en samarbeidsavtale.
Og i Intensjonsavtalens pkt 2 første avsnitt siste setning – som omhandler endelig avtale – sto det: Denne undertegnes av partene, under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 2019 gir sin tilslutning til Sentralstyrets anbefaling.
Her skulle det stå: Avtale vil bli inngått under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 2019 gir sin tilslutning til dette.

Styrereferater NSF

Sentralstyremøtereferater NSF for perioden 2018/19 er nå lagt ut på sjakk.no, og kan finnes her. Referatet fra møtet 19.6.19 vil bli lagt ut på sjakk.no ila neste uke. Styrereferater USF for perioden 2018/19 vil bli lagt ut på sjakk.no tidlig neste uke.

Revidert uttak til Eliteklasen

Uttaksutvalget har supplert med to spillere, og følgende spillere har plass i eliteklassen i Landsturneringen 2019:

GMJon Ludvig Hammer, OSS 2645
GMAryan Tari, Vålerenga SK2623
GMSimen Agdestein, OSS2569
GMJohan-Sebastian Christiansen, Vålerenga SK2561
GMKjetil A. Lie, SOSS2538
GMFrode Olav Olsen Urkedal, 19112525
GMBenjamin Arvola Notkevich, Tromsø SK2485
IMKristian Stuvik Holm, Vålerenga SK2474
IMLars Oskar Hauge, OSS2470
IMBenjamin Haldorsen, Bergens SK2454
IMFrode Elsness, Bærum SS2440
IMJohannes Haug, Nordstrand SK2438
GMTorbjørn Ringdal Hansen, 19112434
IMErlend Mikalsen, Alta SK 2404
IMTor Fredrik Kaasen, Vålerenga SK 2395
IMNicolai Getz, OSS 2380
IMSebastian Mihajlov, Bærum SS 2371
IMAtle Grønn, OSS2359
FMEivind Olav Risting, 19112357
FMMads Vestby-Ellingsen, Tromsø SK 2345
IMKjetil Stokke, Bergens SK 2343
FMAndreas G Tryggestad, Nordstrand SK 2324
IMAndreas G.R. Moen, OSS 2322
Noam Aviv Vitenberg, 19112256
FMWard Al Tarbosh, OSS 2250
FMJens Evang Ingebretsen, OSS 2263
FMLucas Ranaldi, 19112237
Alf Roger Andersen, Akademisk SK 2149

Valgkomiteens Innstilling

I vedlagte oppdaterte Kongresspapirer 2019 kan man finne valgkomiteens innstilling på side 36 – kan finnes her

Valgkomiteen innstiller enstemmig på følgende styre:

President: Morten L Madsen, Sotra Sjakklubb (gjenvalg)
Visepresident: Pål Nordquelle, Nordstrand SK (ny)
Kasserer: Otto Milvang, Nordstrand SK (gjenvalg)
Turneringssjef: Henrik Sjøl, Akademisk SK (gjenvalg)
Styremedlem: Anniken Vestby, Tromsø SK (gjenvalg)
Styremedlem: Erling Skjelstad, Trondheim SF (ny)
Styremedlem: Aud Norunn Strand, Modum SK (ny)
Styremedlem: Paul Fuglestein, Sevland SK (ny)
I tillegg møter USFs styreleder på sentralstyremøtene

Om fullmakter:
1. Det er kun klubbene og kretsene ved sine representanter som har stemmerett på Kongressen
2. Klubbene har rett til å sende en representant for hvert påbegynte 25. medlem ifølge innsendt medlemsfortegnelse. Oversikten per 1. juli 2019 vil bli brukt.
3. Hver krets kan sende en representant.
4. Hver representant kan avgi bare en stemme og kan kun representere sin egen klubb eller krets. Reperesentanten må være registrert som hovedmedlem i klubben som han/hun representerer per 1. juli inneværende år.

Uttak til Eliteklassen

Uttaksutvalget åpen klasse har tatt ut disse spillerne til eliteklassen i Landsturneringen 2019:

Alf Roger AndersenAkademisk SK
Jens Evang IngebretsenOSS
FMWard Al TarboshOSS
Noam Aviv Vitenberg1911
FMAndreas G TryggestadNordstrand SK
IMKjetil StokkeBergens SK
FMMads Vestby-EllingsenTromsø SK
FMEivind Olav Risting1911
IMAtle GrønnOSS
IMSebastian MihajlovBærum SS
IMNicolai GetzOSS
IMTor Fredrik KaasenVålerenga SK
IMErlend MikalsenAlta SK
GMTorbjørn Ringdal Hansen1911
IMJohannes HaugNordstrand SK
IMFrode ElsnessBærum SS
IMBenjamin HaldorsenBergens SK
IMLars Oskar HaugeOSS
IMKristian Stuvik HolmVålerenga SK
GMBenjamin Arvola NotkevichTromsø SK
GMFrode Olav Olsen Urkedal1911
GMKjetil A. LieSOSS
GMJohan-Sebastian ChristiansenVålerenga SK
GMSimen AgdesteinOSS
GMAryan TariVålerenga SK
GMJon Ludvig HammerOSS

Første reserve: IM Andreas G. R. Moen, OSS
Andre reserve: FM Lucas Ranaldi, 1911

Kongresspapirer NSF 2019

NSFs 98. Kongress avholdes i Boligmappa Arena, Larvik, søndag 7. juli 2019 kl.17.

Sakspapirer til kongressen er i dag sendt alle klubber og kretser, og kan også finnes og lastes ned under.

Fullmaktskjemaer for delegater fra klubber og kretser finnes her.

Utover de ordinære kongressakene årsberetning, regnskap/budsjett og valg er det i år ett forslag til behandling: Sentralstyret ber Kongressen ta stilling til om det skal inngås en samarbeidsavtale med selskapet Kindred. Les om saken i sakspapirene.
Alle spørsmål om samarbeidsavtale-saken kan rettes til president Morten L. Madsen på e-post morten@sjakk.no eller tlf. 930 27 629.

Les videre

Nominér spiller til Bragdpremien 2018/2019

Her kan du nominere spillere til Bragdpremien 2018/2019!

Bragdpremien

Bragdpremien ble startet i 1983 og gikk da til Simen Agdestein. Fra 1984 ble det også delt ut en egen bragdpremie for kvinner.

Bragdpremien var opprinnelig en premie til den norske sjakkspilleren som det foregående året gjorde den beste prestasjonen på den internasjonale arena, stemt frem av sjakkpressen i januar. Nå stemmes Bragdpremien fram av deltakerne på Landsturneringen. I fjor endret man tidsrommet for bragdpremien til å følge aktivitetsår, ikke kalenderår, og dette er også praksis i år.

Vinneren, av 5-6 nominerte i både åpen klasse og kvinneklassen, er spilleren med flest stemmer. Årets bragd behøver ikke være den største sjakklige prestasjonen, men kan også være en artig prestasjon eller en prestasjon uten sidestykke.

Les videre