Kontingenter og avgifter

Kontingentsatser ved ordinær innmelding gjennom klubb i 2017:

Voksen Junior Kadett, Lille- og Miniputt
Kr. 480,- Kr. 240,- Kr. 120,-

Junior = født fra 1/1-1997  til 31/12-2000
Kadett = født 1/1-2001 til 31/12-2003
Lilleputt = født 1/1-2004 til 31/12-2005
Miniputt = født 1/1-2006 til –

Kretskontingenten kommer i tillegg. Se under kretskontingent

Direkte medlemskap (utenom klubb) koster i 2017: 720,-.

Kontingenten gjelder pr. kalenderår.

Klubben sender senest 1. mars inn medlemslister med navn, adresse og fødselsdato på fastsatt skjema som kassereren får tilsendt i februar. NSF sender heretter klubben en samlefaktura for krets- og forbundskontingenten. Nye medlemmer skal meldes inn fortløpende gjennom året.

Det godtas halvårskontingent bare for 2. halvår for nye medlemmer og bare ved innmeldinger etter 1. august.
Førstegangsmedlemmer betaler 1/2-kontingent første året (gjelder også medlemmer som ikke har vært medlem av NSF de siste 10 årene).
Førstegangsmedlemmer som meldes inn etter 1. august  betaler halv pris av halv kontingent, men minimum 60,-.

Klubbene plikter å melde ALLE sine medlemmer inn i krets og forbund.

NSFs 96. kongress vedtok nye satser for forbundskontingent fra 2018: kr 520,- for voksen, kr 260,- for junior og kr 130,- for kadett, lille- og miniputt.

KRETSKONTINGENT 2017:

Kontingentsatser ved ordinær innmelding gjennom klubb:

Voksen Junior Kadett, Lille- og Miniputt
Alle kretser per 1.7.2017 Kr. 48,- Kr. 24,- Kr. 12,-

AVGIFTER

ELO-avgifter 2017:

Det betales avgift for alle spillere som deltar i en turnering, med unntak av utenlandske spillere som ikke er medlem av norsk klubb.

Kr. 30 pr. spiller pr. turnering dersom rapporten er levert i godkjent* elektronisk format.
Kr. 40 per. spiller pr. turnering dersom rapporten er levert på papir eller f.eks i Word eller Excel.

*Godkjente format er:Turneringsservice, Swiss-perfect eller andre tilsvarende programmer.

Grand Prix-avgift fra sesongen 2017-18

30 kr. pr. startene turneringsdeltaker uansett alder/klasse.

NM-avgifter

(beregnes pr turneringsdeltaker)

Landsturneringen, NM i sjakk:

Elite, mester, senior, klasse 1-5 Juniorklasse Miniputt-, lilleputt-, kadettklasse
Kr. 120,- Kr. 60,- Kr. 30,-

Elo-avgift kommer i tillegg.

Det åpne NM:

Voksen Junior
50 25

NGP-avgift er inkludert, men elo-avgift kommer i tillegg.

Det åpne NM i hurtigsjakk:

Voksen Junior
Kr. 75,- Kr. 50,-

NGP-avgift er inkludert, men ev. elo-avgift kommer i tillegg.

Det åpne NM i lynsjakk

Voksen Junior
Kr. 50,- Kr. 25,-

NGP-avgift er inkludert, men ev. elo-avgift kommer i tillegg.

NM for klubblag

Per lag
Kr. 50,-

ELO-avgift per spiller kommer i tillegg. Gjelder fra 1.1.2018

NM i lynsjakk

Voksen Junior
Kr. 50,- Kr. 25,-

NM i hurtigsjakk for seniorer:

Pr. spiller
Kr. 50,-

Ev. elo-avgift kommer i tillegg

NB! NM-avgiftene kan endres av sentralstyret i forbindelse med godkjenning av startavgiftene.
Elo-avgift kommer i tillegg for alle mesterskap. Det kan også komme i NM i lynsjakk og det åpne NM i lynsjakk.

NSFs ELO-komité

Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo.