Kontingenter og avgifter

Kontingentsatser ved ordinær innmelding gjennom klubb i 2017:

Voksen Junior Kadett, Lille- og Miniputt
Forbundskontingent Kr 480,- Kr 240,- Kr 120,-
Kretskontingent Kr 48 Kr 24 Kr 12

Junior = født fra 1/1-1997  til 31/12-2000
Kadett = født 1/1-2001 til 31/12-2003
Lilleputt = født 1/1-2004 til 31/12-2005
Miniputt = født 1/1-2006 til –

Direkte medlemskap (utenom klubb) koster i 2017: 720,-.

Kontingenten gjelder pr. kalenderår.

Klubben sender senest 1. mars inn medlemslister med navn, adresse og fødselsdato på fastsatt skjema som kassereren får tilsendt i februar. Nye medlemmer skal meldes inn fortløpende gjennom året.

Det godtas halvårskontingent bare for 2. halvår for nye medlemmer (de som ikke var medlem foregående år) og bare ved innmeldinger etter 1. august.
Førstegangsmedlemmer betaler 1/2-kontingent første året (gjelder også medlemmer som ikke har vært medlem av NSF de siste 10 årene).
Førstegangsmedlemmer som meldes inn etter 1. august  betaler halv pris av halv kontingent, men minimum 60,-.

Klubbene plikter å melde ALLE sine medlemmer inn i krets og forbund (jf NSFs lover §2).

NSFs 96. kongress vedtok nye satser for forbundskontingent fra 2018: kr 520,- for voksen, kr 260,- for junior og kr 130,- for kadett, lille- og miniputt.
Kontingent for direktemedlemskap blir kr 800,- i 2018.

Startavgifter Seriesjakken 2017/2018

Eliteserien Kr 8.000,-
Østlandsserien Midtnorgeserien Vestlandsserien
1. divisjon 1.650,- 1.000,- 1.000,-
2. divisjon 1.050,- 600,- 600,-
3. divisjon 400,- 400,- 400,-
4. divisjon 400,-

AVGIFTER

ELO-avgifter 2017:

Det betales avgift for alle spillere som deltar i en turnering.

Kr. 30 pr. spiller pr. turnering dersom rapporten er levert i godkjent* elektronisk format.
Kr. 40 per. spiller pr. turnering dersom rapporten er levert på papir eller f.eks i Word eller Excel.

*Godkjente format er:Turneringsservice, Swiss-perfect eller andre tilsvarende programmer.

For 2018 er det vedtatt følgende ratingavgifter for turneringer som starter 1. januar 2018 eller senere.*

Sveitser/Monrad-turneringer

berger-turneringer

Langsjakk kr 30,- per spiller kr 500,- per gruppe
Hurtigsjakk kr 10,- per spiller kr 10,- per spiller
Lynsjakk kr 10,- per spiller kr 10,- per spiller

*Rapporter avlevert på papir, i Word, Excel e.l. aksepteres ikke lenger.

Grand Prix-avgift fra sesongen 2017-18

30 kr. pr. startene turneringsdeltaker uansett alder/klasse. ELO-avgift kommer i tillegg.

NM-avgifter

(beregnes pr turneringsdeltaker, bortsett fra NM for klubblag)

Landsturneringen, NM i sjakk:

NM-avgift ELO-avgift
Elite, mester, senior, klasse 1-5 Kr 120,- Kr. 30,-per spiller
Juniorklasse Kr 60,- Kr. 30,-per spiller
Miniputt-, lilleputt-, kadettklasse Kr 30,- Kr. 30,-per spiller

Andre NM

Voksen Junior NGP-avgift ELO-avgift
NM i lynsjakk Kr 50,- Kr 25,- Kr 10,- per spiller*
Det åpne NM Kr 50,- Kr 25,- inkl. Kr 30,- per spiller
Det åpne NM i hurtigsjakk Kr 75,- Kr 50,- inkl. Kr 10,- per spiller*
Det åpne NM i lynsjakk Kr 50,- Kr 25,- inkl. Kr 10,- per spiller*
NM i hurtigsjakk for seniorer Kr 50,- Kr 10,- per spiller*
NM for klubblag* Kr 50,- per lag Kr 30,- per spiller

*ELO-avgift per spiller kommer i tillegg. Gjelder fra 1.1.2018

 

NB! NM-avgiftene kan endres av sentralstyret i forbindelse med godkjenning av startavgiftene.