Møde i Nordisk skoleskakskomite på Tjele Efterskole 14.02.02. 

Tilstede: Espen Andersson (N), John Rødgaard (Fær), Haraldur Baldursson (Is),
Ejnar Johansen (DK), Staffan Wiwe (DK), Illko Norri (Fin) og Per Hultin (S). 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Referat af forrige møde.
  3. Reglementsændringer.
  4. Nordisk Samarbejde.
  5. Svar på henvendelse af Nordisk Råd.
  6. Eventuelt.

1.     Espen blev valgt til ordstyrer og Staffan til Referent.

2.     På de sidste møder har der været tale om ændringer til reglementet i særdeles hed betænkningstid samt ændring af turneringssystem fra monrad til schweizer. Både på mødet i København samt det senere møde til NM individuelt i Laugar, Island sidste år kom det frem, at de endelige beslutninger skulle tages ved det individuelle NM i skoleskak i Danmark 2002.

3.     Angående reglementsændringer blev følgende besluttet:

§         I alle grupper samt til hold NM skal spillerne have 2 timer til 40 træk plus 30 min. samt opsparet tid til resten af partiet.

§         Vi fortsætter med at spille 6 runder til de indv. NM i skoleskak.

§         Problem med Monrad: Man kan risikere at få sort 3 gange i træk. Man mangler et officielt pc-program. Fordele: Godt til små grupper, har logisk og klar opbygning. Schweizer: Ikke godt til små grupper (giver samme resultat efter et par runder), kan give urimelig svær start til norske spillere (er seedning godt til skoleskak?). Fordelene er, at alt er forprogrammeret, hurtigt rundelægning, mellemresultater, opkobling til nettet samt korrektionsberegninger. Herudover undgår man, at de højestratede spillere møder hinanden i første runde (ved uheldig lodtrækning).

Det blev besluttet at: Værtsnationen afgør hvilket system de brugers. Reglementet for monrad og schweizer bør ligge på de respektiver hjemmesider (kan hentes på www.sjakk.no/nordisk).

§         NM for hold afvikles 2. weekend af september.

§         Individuelt NM i skoleskak afvikles 3. weekend i februar.

§         Reglen om, at man vinder NM ved at vinde alle kampe ved hold NM bortfalder således at kun brætpoints tæller.

4.     Et fællesarrangement kan betyde mere stress end hygge. Fællessproget, Nordisk kunne benyttes mere før engelsk.

5.     Fra vores forespørgsel til støtte fra Nordisk råd fik vi et nej. Bjarke Kristensen vil afholde et møde hos dem for at høre hvorfor!

6.     Sverige og Finland står for hold NM i år. Færøerne afvikler indviduelt NM for skoleskak i 2003.

 

For referat

Staffan Wiwe