Forord

Nordiska Schackförbundet grundades redan 1899 och har till uppgift att främja schacklivet i och utveckla schacksamarbetet i Norden.

Enligt förbundets stadgar skall detta i huvudsak ske genom att Nordiska Schackförbundet bidrar till genomförandet av turneringar om Nordiskt Mästerskap för både elit och bredd, seniorer och skolungdomar.

Medlemmar i Nordiska Schackförbundet är Dansk Skak Union, Suomen Keskusshakkiliitto, Talvsamband Føroya, Skáksamband Íslands, Sveriges Schackförbund och Norges Sjakkforbund. Tillsammans vill dessa förbund bidra till att det nordiska schacksamarbetet fördjupas och intensifieras.

Välkommen att läsa mera om Nordiska Schackförbundet på dessa sidor! Här finns information och förbundets verksamhet, de regler som gäller för olika evenemang, protokoll från möten och mycket annat.