Finansielle Reguleringer

Medlemsavgiften är DKK 2 500 per år och federation

Senest 1. februar i hvert kalenderår fremsender hvert af medlemsforbundene medlemstal til NFS's kasserer, der så inden 1. april fremsender faktura til hvert enkelt forbund.

Medlemsforbundenes kontingent skal være betalt senest 1. maj. Såfremt et medlemsforbund ikke har betalt denne dato, beregnes der rente på 7% p.a. indtil betaling finder sted.

Hvis et medlemsforbund ikke har betalt kontingent senest 1. juli, mister medlemsforbundet stemmeret i styrelsen og kongres og kan ikke deltage i Nordisk Skakforbunds turneringer.

Vedtaget på Kongressen i Stavanger, Norge, den 25. juni 2015.