2.0.2 NM for ungdom

Endringslogg og tidligere versjoner

Reglement for NM for ungdom, gyldig f.o.m. 01.01.2018

 1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for Ungdom. Mesterskapet arrangeres i siste del av oktober eller første del av november. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser: Turneringen skal rates.
  .
 2. Det spilles i åtte klasser, med aldersgrenser etter det året spilleren fyller denne alderen:
  Klasse u26: 20-26 år
  Klasse A: 17-19 år
  Klasse B: 15-16 år
  Klasse C: 13-14 år
  Klasse D: 12 år
  Klasse E: 11 år
  Klasse F: 10 år
  Klasse G: 9 år og yngre
  En spiller under 12 år kan delta i en klasse høyere enn det alderen tilsier.
  .
 3. Påmelding og registrering til NM for Ungdom skjer via kretsene. Kvalifisert til deltakelse er de av kretsens medlemmer som kretsstyret finner kvalifisert, ut fra resultater i siste KM for Ungdom eller selvdefinerte kriterier. I kretser uten et fungerende kretsstyre, avgjør USFs forbundsstyre etter søknad om interesserte spillere er kvalifisert til deltakelse.
  .
 4. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles alle klasser etter den gyldige versjon av Norges Sjakkforbunds Monradsystem. Det spilles 6 runder i de 3 øverste klassene. Det spilles 7 runder i alle øvrige klasser.
  .
 5. I de tre øverste klassene er betenkningstiden 90 minutter på hele partiet og 30 sekunder per trekk. I de øvrige klassene er betenkningstiden 60 minutter på hele partiet og 30 sekunder per trekk. Det er noteringsplikt i alle klasser. Spillere som fritas fra noteringsplikten på grunn av alder, fratas 10 minutters betenkningstid. Forbundsstyret kan etter begrunnet søknad fra arrangøren, redusere betenkningstiden til 61 minutter for 1.runde. Seeding av første runde skal skje av samtlige klasser, for E, F og G om nødvendig etter turneringsleders skjønn. Protester mot rundeoppsettet må fremsettes før spillestart. Spilleplanen skal settes opp slik at ingen spillere under 16 år kan spille lenger enn til kl. 22.00. Resultatene fra klasse u26, A, B og C skal innrapporteres til Norges Sjakkforbund for rating-beregning.
  .
 6. Rekkefølgen avgjøres ved poenglikhet etter spillesystemets regler for kvalitetsberegning. Hvis kvalitetsberegningen er absolutt lik om førsteplassen, deles mesterskapet. Spillere som ikke har norsk statsborgerskap kan ikke bli Norgesmestere, eller representere Norge i det nordiske mesterskapet, med mindre det motsatte etter søknad er klargjort av USFs forbundsstyre på forhånd.
  .
 7. Minst en tredjedel av spillerne i hver klasse skal premieres, og minst de seks beste skal ha premie med inngravering. Alle deltakerne i klasse D, E, F og G skal ha deltakerbevis.
  .
 8. De to beste spillerne i klasse A, B, C, D, og F vinner retten til å representere Norge i det påfølgende nordiske mesterskapet individuelt, under forutsetning av at de oppfyller betingelsene i reglementet der. Ved forfall blant de to første, tilfaller retten til å representere Norge i Nordisk neste spiller fra NMs resultatliste som oppfyller betingelsene. Hvis en plassering i NM deles, avgjøres eventuell rett til å delta i nordisk gjennom loddtrekning mellom de impliserte spillerne.

Endringslogg og tidligere versjoner:

Sist endret under USFs 40. årsmøte, søndag 30. april 2017.


Alle USFs lover og reglementer: