2.0.2.B Regler for Landsturneringen – NM i sjakk

  1. Det spilles etter FIDE’s spilleregler, NSFs turneringsreglement og de bestemmelser som står her.
  2. Protestfrist mot rundeoppsettet er 10 minutter før start dersom oppsettet er bekjentgjort senest 15 minutter før start, ellers er det 5 minutter etter bekjentgjøring.
  3. Dersom en spiller ikke møter til en runde, regnes han som utgått av turneringen med mindre forfall er meddelt før neste runde settes opp og grunnen til fraværet kan godtas.
  4. Turneringsledelsen bestemmer hvordan brett og klokker skal plasseres.
  5. Ansvarlig turneringsleder utarbeider i samarbeid med arrangør retningslinjer for deltakerne med bestemmelser om innrapportering av resultat, analyse og lynsjakk, orden i spillelokalet og andre praktiske forhold.
  6. Turneringsledelsens avgjørelser kan ankes inn for enten en på forhånd utnevnt overdommer (forbundsdommer) eller en tvistekomite bestående av 3 spillere og to varamedlemmer fra forskjellige klubber (alle må være minst kretsdommeraspirant). Tvistekomiteen kan velges under åpningen eller utpekes av NSF’s president.Disse regler er vedtatt av NSFs sentralstyre den 2. mars 1991, endret som følge av vedtak på NSFs kongress 2002.