2.0.2.A.B Landsturneringen

 1. a) Landsturneringen er åpen for alle spillere tilsluttet NSF. Unntatt fra dette er klasser hvor det kåres norgesmester, som kun er åpne for spillere som representerer Norge i FIDE. Sentralstyret kan dispensere fra kravet i klassene miniputt og lilleputt.
  b) I klasser hvor det ikke kåres norgesmester, kan Sentralstyret gi ikke-medlemmer tillatelse til å delta, dersom de er medlemmer av et landsforbund tilsluttet FIDE.
 2. Landsturneringen holdes hvert år om mulig i juli måned. Arrangøren må rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter. Spilleprogram, startavgift og pengepremier i Eliteklassen skal godkjennes av sentralstyret etter forslag fra arrangøren. Turneringen skal avvikles over minst 8 dager med mindre sentralstyret har gitt arrangøren dispensasjon. Starten for Eliteklassen kan berammes inntil to dager før de øvrige klasser. Arrangøren sender innbydelse til alle klubber innen den 15. februar.
 3. Det spilles i følgende klasser:
  1. KLASSE ELITE: Berettiget til å spille er de tre siste kårede norgesmestere, nr. to og tre i siste landsturnering, de to beste i klasse mester i siste landsturnering, regjerende juniornorgesmester, spillere som siden forrige landsturnering har oppnådd minst en IM-inntegning, uavhengig av om de fra før har tittelen, spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, samt andre som Eliteutvalget (EU) finner kvalifisert. Sentralstyret fastsetter spillesystem etter antall spillere i klassen. Det spilles etter et FIDE-godkjent sveitsersystem. Ved for lite antall kvalifiserte spillere eller ved ulikt antall, fyller EU opp med de(n) spiller(e) som ligger best an til å være kvalifisert. Vinneren får tittelen Norgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering. Deltakere i Eliteklassen er fritatt fra å betale startavgift.
  2. KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4:
   Berettiget til å delta er spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, de som oppnådde minst 60 prosent score i klassen i forrige landsturnering, de 7 % (avrundet) beste – men minst tre spillere – i klassen under i forrige landsturnering, vinneren av klassen under i sist avsluttede Norges Grand Prix, samt de som NSF finner kvalifisert. I mesterklassen er også regjerende nordnorsk mester og regjerende kretsmestre individuelt berettiget til å spille dersom disse er kåret i en turnering med lang betenkningstid, minimum ratingkategori 3.
  3. KLASSE 5: Består av spillere som ikke er berettiget til å spille i noen av de foran nevnte klasser.
  4. SENIORKLASSE: Denne deles i to grupper, «Senior A», som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og «Senior B» som er stengt for spillere med rating 1500 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte, skal de slås
   sammen. Vinneren av Senior A får tittelen Seniornorgesmester og innehar
   tittelen til neste landsturnering.
   Beste spiller over 75 år i Senior A skal premieres særskilt. Dersom det ikke deltar spillere over 75 år i Senior A, skal beste spiller over 75 år i Senior B premieres særskilt.
  5. JUNIORKLASSEN: Denne deles i to grupper «Junior A», som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og «Junior B» som er stengt for spillere med rating 1500 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte skal de slås sammen. Vinneren av Junior A får tittelen Juniornorgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering.
  6. KADETTKLASSEN: Denne deles i to grupper «Kadett A» som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og «Kadett B» som er stengt for spillere med rating 1250 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte skal de slås sammen. Vinneren av Kadett A får tittelen Kadettnorgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering.
  7. LILLEPUTTKLASSEN:Vinneren får tittelen Lilleputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste landsturnering.
  8. MINIPUTTKLASSEN: Vinneren får tittelen Miniputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste landsturnering.
 4. For å være berettiget til å spille i en klasse på grunnlag av rating er det tilstrekkelig å
  ha vært innen ratinggrunnlaget for klassen på en av de offisielle ratinglister siden siste landsturnering. Ingen kan pålegges å spille i en høyere klasse enn siste offisielle ratingliste tilsier. NSF har hvert år fire offisielle ratinglister. Disse publiseres på NSFs elosider i midten av januar, begynnelsen av april, begynnelsen av juni og midten av september.
 5. SPILLESYSTEM. Det spilles etter NSFs Monradsystem eller et FIDE-godkjent
  sveitsersystem. Hvilket system som benyttes, skal opplyses i invitasjonen. Eliteklassen spilles som sveitser.
 6. BETENKNINGSTIDEN pr. spiller er 90 minutter på 40 trekk, ½ time på resten av partiet pluss 30 sekunder tilleggstid fra første trekk.
 7. POENGLIKHET.Ved poenglikhet avgjør kvalitetsberegning også om førsteplassen i klasser som kårerNorgesmester.
 8. PÅMELDING kan gjøres gjennom klubb eller direkte til arrangøren. Dersom arrangøren aksepterer etteranmeldte kan startavgiften for disse forhøyes med inntil 50%.

Vedtatt av NSFs 67. kongress i Asker 9. juli 1988. Endret av NSFs 83. kongress i Molde 4. juli 2004, NSFs 84. kongress 3. juli 2005 og NSFs 86. kongress 2007. Sist endret av NSFs 91. kongress 8. juli 2012.