Oppdaterte medlemstall NSF per 1.7.19

NSF har gjennomgått alle henvendelser etter at nye medlemstall per 1. juli ble offentliggjort 2. juli. Dette har resultert i noen korreksjoner – det oppdatert medlemstallet per 1. juli er nå 4.855, mot 4.859 i listen 2. juli. Mandattallet er uendret på 283. Korreksjonenes art har stort sett vært mindre (typisk ett medlem-) korreksjoner, samt en feil delegatallokering. Som det fremgår har korreksjonene stort sett nettet hverandre ut. Den nye klubben Offerspill Sjakklubb har etter gjennomgangen 1.014 medlemmer, mot 1.021 i listen per 2. juli. Den oppdaterte medlemsoversikten per 1. juli kan finnes her.

LIVEFEED fra NSF-kongressen

For de som ikke har anledning til å være tilstede under NSFs Kongress 2019 søndag 7. juli kl 17 vil det være mulig å følge det hele via en livefeed her på sjakk.no. Tjenesten er levert av AVAS.

I forbindelse med Kongressen har det blitt distribuert et skriv til pressen, som kan leses her.

Nye medlemstall i NSF og USF per 1.7.19

NSFs medlemstallene per 1.7.19 viser at det teoretisk kan komme 283 delegater til NSFs kongress søndag 7. juli kl 17 i Framhallen, Larvik. Mandatfordelingen per klubb og krets fremgår av medlemstalls-oversikten.

Norges Sjakkforbund har allerede satt ny medlemsrekord med 4.859 medlemmer, selv om vi bare er halvveis i 2019. Den gamle rekorden var 3.978 medlemmer, i hele 2017. Hovedårsaken til den kraftige økningen er den nye Offerspill Sjakklubb, som står registrert med 1.021 medlemmer. Men selv uten Offerspill er det medlemsøkning på 232 medlemmer (+6,4%) ifht halvårstallet i 2017, så medlemstrenden for NSF er klart positiv. Medlemstallene kan finnes her.

Også Ungdommens Sjakkforbund har medlemsvekst i 1. halvår 2019, med 3.600 medlemmer, som er 489 medlemmer (+16%) høyere enn på samme tid i 2018. Hele USFs medlemsliste kan finnes her.

Diverse informasjon om Kindredsaken og Kongressen

Vedlagt finnes et notat utarbeidet for NSF av Kvale advokatfirma om stemmerett på kongressen 7. juli. Notatet kan finnes her.

Sentralstyret kommer forøvrig under Kongressens dagsordenpunkt pkt 4 valg av dirgent til å forelå at denne rollen tildeles advokat Cato Schiøtz, advokatfirmaet Glittertind.

Kongressen, som avholdes søndag 7. juli kl 17, vil finne sted i Framhallen, som ligger ca 400 meter fra Boligmappa Arena, som er spillelokalet for årets Landsturnering. Flyttingen fra de tidligere annonserte kongresslokalene i Boligmappa Arena skyldes usikkerhet om de opprinnelige lokalen har god nok plass, i det det forventes stort oppmøte.

Vedlagt finnes også en liste over personer som ble kontaktet vedrørende Kindred-saken i forkant av offentliggjøring av Kongresspapirene 7. juni 2019. Listen kan finnes her.

Tidslinje i Kindred-saken

Vedlagt finnes «Tidslinjen» i Kindred-saken. Denne er utarbeidet av sentralstyret i fellesskap. Styremedlemmene Vibeke Ekeland Grønn, Gerd Andersen og Ida Landsverk tar dog dissens på noen av punktene. Tidslinjedokumentet kan finnes her.

Kindred-saken: endelig avtale og juridisk betenkning

Det har nå blitt utarbeidet et utkast til en endelig avtale med Kindred. Kongressen skal som kjent i møte 7. juli ta stilling til om NSF skal inngå denne.

Advokatfirmaet Thommessen har på sin side utarbeidet en juridisk betenkning som vurderer avtalen nærmere.

Dokumentene kan finnes her: avtale og betenkning

Sentralstyret i NSF vedtok for øvrig 25/6 å innhente en juridisk betenkning knyttet til alle foreningsrettslige sider av opprettelsen av den nye sjakklubben Offerspill. Betenkningen skal foreligge raskest mulig, av hensyn til Kongressbehandlingen av Kindred-saken.

Kongressak om mulig avtale med Kindred – RUs uttalelse

NSFs reglementsutvalg har avgitt en uttalelse om Kindred-saken. Uttalelsen er inkludert i oppdaterte kongresspapirer her, og kan også leses her.

NSF vil også gjøre oppmerksom på at teksten i kongresspapir om den mulige avtalen med Kindred ved en inkurie ble feil i den utgaven som ble sendt ut og lagt på sjakk.no 7. juni. Feilen ble rettet opp 10. juni etter at den ble oppdaget. Det som ble feil var:

Intensjonsavtalens pkt 1 siste avsnitt siste setning: Sentralstyret i NSF anbefaler overfor sitt høyeste organ, Kongressen, å inngå en samarbeidsavtale.  Her skulle det stå: Sentralstyret i NSF ber sitt høyeste organ, Kongressen, å ta stilling til om det skal inngås en samarbeidsavtale.
Og i Intensjonsavtalens pkt 2 første avsnitt siste setning – som omhandler endelig avtale – sto det: Denne undertegnes av partene, under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 2019 gir sin tilslutning til Sentralstyrets anbefaling.
Her skulle det stå: Avtale vil bli inngått under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 2019 gir sin tilslutning til dette.

Styrereferater NSF

Sentralstyremøtereferater NSF for perioden 2018/19 er nå lagt ut på sjakk.no, og kan finnes her. Referatet fra møtet 19.6.19 vil bli lagt ut på sjakk.no ila neste uke. Styrereferater USF for perioden 2018/19 vil bli lagt ut på sjakk.no tidlig neste uke.

Revidert uttak til Eliteklasen

Uttaksutvalget har supplert med to spillere, og følgende spillere har plass i eliteklassen i Landsturneringen 2019:

GMJon Ludvig Hammer, OSS 2645
GMAryan Tari, Vålerenga SK2623
GMSimen Agdestein, OSS2569
GMJohan-Sebastian Christiansen, Vålerenga SK2561
GMKjetil A. Lie, SOSS2538
GMFrode Olav Olsen Urkedal, 19112525
GMBenjamin Arvola Notkevich, Tromsø SK2485
IMKristian Stuvik Holm, Vålerenga SK2474
IMLars Oskar Hauge, OSS2470
IMBenjamin Haldorsen, Bergens SK2454
IMFrode Elsness, Bærum SS2440
IMJohannes Haug, Nordstrand SK2438
GMTorbjørn Ringdal Hansen, 19112434
IMErlend Mikalsen, Alta SK 2404
IMTor Fredrik Kaasen, Vålerenga SK 2395
IMNicolai Getz, OSS 2380
IMSebastian Mihajlov, Bærum SS 2371
IMAtle Grønn, OSS2359
FMEivind Olav Risting, 19112357
FMMads Vestby-Ellingsen, Tromsø SK 2345
IMKjetil Stokke, Bergens SK 2343
FMAndreas G Tryggestad, Nordstrand SK 2324
IMAndreas G.R. Moen, OSS 2322
Noam Aviv Vitenberg, 19112256
FMWard Al Tarbosh, OSS 2250
FMJens Evang Ingebretsen, OSS 2263
FMLucas Ranaldi, 19112237
Alf Roger Andersen, Akademisk SK 2149

Valgkomiteens Innstilling

I vedlagte oppdaterte Kongresspapirer 2019 kan man finne valgkomiteens innstilling på side 36 – kan finnes her

Valgkomiteen innstiller enstemmig på følgende styre:

President: Morten L Madsen, Sotra Sjakklubb (gjenvalg)
Visepresident: Pål Nordquelle, Nordstrand SK (ny)
Kasserer: Otto Milvang, Nordstrand SK (gjenvalg)
Turneringssjef: Henrik Sjøl, Akademisk SK (gjenvalg)
Styremedlem: Anniken Vestby, Tromsø SK (gjenvalg)
Styremedlem: Erling Skjelstad, Trondheim SF (ny)
Styremedlem: Aud Norunn Strand, Modum SK (ny)
Styremedlem: Paul Fuglestein, Sevland SK (ny)
I tillegg møter USFs styreleder på sentralstyremøtene

Om fullmakter:
1. Det er kun klubbene og kretsene ved sine representanter som har stemmerett på Kongressen
2. Klubbene har rett til å sende en representant for hvert påbegynte 25. medlem ifølge innsendt medlemsfortegnelse. Oversikten per 1. juli 2019 vil bli brukt.
3. Hver krets kan sende en representant.
4. Hver representant kan avgi bare en stemme og kan kun representere sin egen klubb eller krets. Reperesentanten må være registrert som hovedmedlem i klubben som han/hun representerer per 1. juli inneværende år.