Uttak USFs Landslagssamlinger 2019/20 foretatt

USF arrangerer to årlige landslagssamlinger (LLS) – en om høsten og en om våren. Uttaket til samlingene er foretatt av USFs Uttakskomite, og gjelder fra en høst til neste høst pga tidspunktene for EM og VM for Ungdom, som spilles om høsten. Denne gangen er det tatt ut 96 spillere fra 29 klubber i 13 kretser. Høstens landslagssamling avholdes på NTG i Bærum 29/11-1/12, mens vårens samling avholdes i Bergen – dato blir offentliggjort senere. USF har for sesongen 2019/20 valgt å ikke la deltagelse på landslagssamlingene være et ufravikelig krav for å kunne bli tatt ut til EM eller VM for Ungdom. Denne regelen vil bli vurert på nytt før uttaket for 2020/21 neste høst.

De uttatte spillerne kommer altså fra 29 klubber i 13 av 17 kretser. Flest spillere er det fra Oslo SKU (33 spillere fra 4 klubber), fulgt av Rogaland (18/3), Hordaland (13/4), og Trøndelag (8/2). Klubber med flest deltakere er OSSU (12), Nordstrand SKU (11), Smeaheia SS (9), Stavanger SKU (8), Hell SKU og 1911 U (7 hver) , Tromsø (6), Haukås (5) og Sotra (4).

Hele uttaket kan finnes her.

Bronsemedalje til Tor Fr. Kaasen i EM for Ungdom 2019

Norge stilte med hele 29 spillere i det nylig avsluttede EM for Ungdom i Bratislava, Slovakia. Og i år ble det sannelig nok en medalje til unge norske spillere – denne gangen til Tor Fr Kaasen, Vålerenga, i U18. Han var forhåndsrangert som nr 22, men spilte en meget god turnering og var nær ved å knipe tittelen helt frem til siste runde.

Fotograf: Kjetil Stokke

Vi gratulerer også Thyra Kvendseth med hennes 16. plass i Jenter 16. Med forhåndsrangering som nr 30 var dette også en sterk prestasjon.

For de øvrige norske gikk det både opp og ned, men alle kom hjem viktige erfaringer rikere.

Vi takker for innsatsen både til spillere, trenere og ledere, med delegasjonsleder Tatiana Martynova i spissen – hennes innsats både før og under mesterskapet har vært uvurderlig.

EM-lagene klare

EM for landslag 2019 spilles i Batumi, Georgia 23. oktober – 3. november. Norge stiller lag i både åpen klasse og kvinneklassen. Etter endel avklaringer ser de norske lagene slik ut:

Åpen Klasse:
GM Aryan Tari, Vålerenga (2634)
GM Johan-Sebastian Christiansen, Vålerenga (2554)l
GM Johan Salomon, Nordstrand (2499)
GM Benjamin Arvola Notkevich, Tromsø (2510)
IM Benjamin Haldorsen, Bergen (2452)

Kvinneklassen:
Edit Machlik, Tromsø (2062)
Monika Machlik, Tromsø (2167)
WFM Sylvia Johnsen, OSS (1898)
Hanna Kyrkjebø, Stavanger (1949)
Marte Kyrkjebø, Stavanger (1846)

Lagledere for hvert av lagene er i ferd med å bli klare og vil bli offentliggjort med det første.

Uttak til EM for landslag 2019 i Batumi

Norges Sjakkforbunds uttaksutvalg for hhv åpen klasse og kvinneklassen har foretatt uttak til EM for Lag, som spilles i Batumi, Georgia 23. oktober – 3. november. Uttaket ble foretatt på basis av ratinglisten per 1.7, men før det nylig avsluttede NM. Hvert lag vil bestå av 4 spillere pluss en reserve, som alle reiser til EM. Uttaket inneholder 11 navn i åpen klasse og 10 navn i kvinneklassen i rangert rekkefølge. De uttatte har svarfrist innen 31. juli til å gi beskjed om de ønsker å delta. Skulle noen av de 5 første uttatte på hver liste takke nei går tilbudet til nr 6 osv. Endelig laguttak vil bli meddelt tidlig i august. Da vil også lagkapteiner og evt. trenere etter planen være tatt ut.

Uttaket: Åpen klasse
Magnus Carlsen, Offerspill  
Jon Ludvig Hammer, OSS*
Aryan Tari, Offerspill
Johan-Sebastian Christiansen, Offerspill
Frode Urkedal, SK 1911
Reserver:
Johan Salomon, Nordstrand
Benjamin Arvola Notkevich, Tromsø
Lars Oskar Hauge, OSS
Kristian Stuvik Holm, Offerspill
Benjamin Haldorsen, Offerspill
Johannes Haug, Nordstrand
* Jon Ludvig Hammer har meddelt NSF at han ikke spiller EM i år.

Kvinneklassen:
Olga Dolzhykova, OSS
Sheila Barth Stanford, Black Knights
Edit Machlik, Tromsø
Monika Machlik, Tromsø
Thyra Kvendseth, Nordstrand
Reserver: Anita Grønnestad, Bergens
Sylvia Johnsen, OSS
Hanna Kyrkjebø, Stavanger
Ingrid Skaslien, Vålerenga
Marte Kyrkjebø, Stavanger

42. Årsmøte USF gjennomført med god deltagelse

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er usflogo_web_liten.jpg

Onsdag 10. juli gjennomførte Ungdommens Sjakkforbund sitt 42. årsmøte på Tor Heyerdal Videregående Skole, der Landsturneringen 2019 for tiden spilles i tilstøtende Boligmappa Arena. Flyttingen av årsmøtet fra søndagen under NM for skolelag i april til onsdagen i Landsturneringsuken slo heldig ut ifht deltagertall, med 22 delegater og vel 30 fremmøtte – mot 14 delegater under NM for skolelag i Sarpsborg i fjor.

Årsmøtet forløp uten dramatikk, og årsberetning og regnskap/budsjett ble godkjent som foreslått. To saker under agendapunktet «Forslag» ble oversendt det nye forbundsstyret for videre behandling – det ene om betenkningstid NM for Ungdom og NM for Skolelag, og det andre om fremtidig organisering av de halvårlige landslagssamlingene.

Valgkomiteens forslag til nytt forbundsstyre ble også vedtatt:

Styreleder: Eyvind Larre, OSSU (ny – tidligere styremedlem)
Nestleder: Petter Dale, Bærum SSU (ny)
Turneringssjef: Lasse Løvik, Stavanger SKU (gjenvalg)
Styremedlem: Andreas Fossan, Stavanger SKU (ny)
Styremedlem: Malgorzata Kopaczek-Styczen, Frøya SKU (ny)
Styremedem: Marte Kyrkjebø, Stavanger SKU (ny, tidligere varamedlem)
1. vara: Abyl Kizatbay, Stavanger SKU (ny)
2. vara: Bjørn Robert Unhjem, Molde SKU (ny)
3. vara: Mia Norvoll, Finnmark SKU (ny)

Referat fra NSFs 98. kongress

Referatet fra NSFs mest besøkte kongress gjennom tidene foreligger nå i foreløpig utgave. Takk til referentene for hurtig arbeid. Endelig versjon vil bli lagt ut så snart både de to referentene og de to som skal skive under protokollen har fått utført dette. Foreløpig referat kan finnes her.

Det nye Sentralstyret har fått følgende sammensetning:

President: Morten L Madsen (Sotra) – gjenvalg
Visepresident: Per Kristian Hansen (Kampen på brettet) – ny
Kasserer: Otto Milvang (Nordstrand) – gjenvalg
Turneringsjef: Henrik Sjøl (Akademisk) – gjenvalg
Styremedlem: Anniken Vestby (Tromsø) – gjenvalg
Styremedlem: Frode Antonsen (Risør) – ny
Styremedlem: Aud Norunn Strand (Modum) – ny
Styremedlem: Paul Fuglestein (Sevland) – Ny
Styreleder USF: velges onsdag 10.7 kl 17 på USFs årsmøte
(valgkomiteens kandidat er Eyvind Larre (OSS) – ny)

Komplette Kongresspapirer med noen nye vedlegg

NSFs 98. Kongress viser seg å bli omfattende også mht tilhørende dokumentasjon. Vedlagt under finnes samtlige kongressdokumenter (per 6.7 kl 19) fordelt på 4 bindere. Disse dokument-binderne er også trykket opp, og vil kunne fås av alle delegater ved innregistrering ved fullmakts-skranken i Framhallen fra kl 15:00 søndag 7. juli. Selve Kongressen begynner som kjent kl 17.

Det er 3 nye eller oppdaterte dokumenter i samlingen:
– Oppdatert komplett innstilling fra Valgkomiteen (binder 3.2 side 4)
– En uttalelse fra advokatfirma Simonsen Vogt Wiik om stemmerett på NSFs kongress (binder 3.2 side 6)
– En kort orientering fra NBO – Norsk Bransjeforening for Onlinespill (binder 3.2 side 34)
– Videre kan man finne seneste medlemstall per 1.7.19 med delegatantall på side 35 i binder 3.2.

Binder 1 er tidligere distribuert, men kan for enkelthets skyld finnes her
Binder 2 er også tidligere distribuert, men kan for enkelthets skyld finnes her
Nye binder 3.1, som kun inneholder dokumenter som tidligere er publisert på sjakk.no, kan finnes her
Nye binder 3.2, som inneholder noen dokumenter som tidligere har blitt gjort tilgjengelige på sjakk.no, samt tre nye dokumenter (se liste over) kan finnes her

Selve kongresslokalene i Framhallen er klare til å tas i bruk:

Oppdaterte medlemstall NSF per 1.7.19

NSF har gjennomgått alle henvendelser etter at nye medlemstall per 1. juli ble offentliggjort 2. juli. Dette har resultert i noen korreksjoner – det oppdatert medlemstallet per 1. juli er nå 4.855, mot 4.859 i listen 2. juli. Mandattallet er uendret på 283. Korreksjonenes art har stort sett vært mindre (typisk ett medlem-) korreksjoner, samt en feil delegatallokering. Som det fremgår har korreksjonene stort sett nettet hverandre ut. Den nye klubben Offerspill Sjakklubb har etter gjennomgangen 1.014 medlemmer, mot 1.021 i listen per 2. juli. Den oppdaterte medlemsoversikten per 1. juli kan finnes her.

LIVEFEED fra NSF-kongressen

For de som ikke har anledning til å være tilstede under NSFs Kongress 2019 søndag 7. juli kl 17 vil det være mulig å følge det hele via en livefeed her på sjakk.no. Tjenesten er levert av AVAS.

I forbindelse med Kongressen har det blitt distribuert et skriv til pressen, som kan leses her.

Nye medlemstall i NSF og USF per 1.7.19

NSFs medlemstallene per 1.7.19 viser at det teoretisk kan komme 283 delegater til NSFs kongress søndag 7. juli kl 17 i Framhallen, Larvik. Mandatfordelingen per klubb og krets fremgår av medlemstalls-oversikten.

Norges Sjakkforbund har allerede satt ny medlemsrekord med 4.859 medlemmer, selv om vi bare er halvveis i 2019. Den gamle rekorden var 3.978 medlemmer, i hele 2017. Hovedårsaken til den kraftige økningen er den nye Offerspill Sjakklubb, som står registrert med 1.021 medlemmer. Men selv uten Offerspill er det medlemsøkning på 232 medlemmer (+6,4%) ifht halvårstallet i 2017, så medlemstrenden for NSF er klart positiv. Medlemstallene kan finnes her.

Også Ungdommens Sjakkforbund har medlemsvekst i 1. halvår 2019, med 3.600 medlemmer, som er 489 medlemmer (+16%) høyere enn på samme tid i 2018. Hele USFs medlemsliste kan finnes her.