Hva er Frifond?

usfFrifond kan gi tusener i støtte til lokallag. Men hvordan kan ditt lokallag få denne støtten?

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Frifond:

Hva er Frifond?
Formålet er å bidra til økt aktivitet i lokallag av nasjonale organisasjoner.

Støtteordningen «Frifond organisasjon» gir tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Midlene deles ut til USF, som fordeler det videre til sine lokallag.

Må man ha egne bankkonti og ev. Være registrert hos Brønnøysundregistrene som frivillig enhet?

Ja, det er svært viktig å ha en. Dette er et kriterium som LNU benytter fordi det er USF som søker penger på vegne av lokallagene. En egen bankkonto betyr at LNU bedømmer lokallaget som selvstendig og demokratisk, og at det selv bestemmer over sine tildelte penger. Det er også et krav for å søke MVA-kompensajon.

Hva med vedtekter?

Vedtektene deres viser det offentlige at deres lag er selvstendige og demokratiske. Dere arbeider spesielt for barn og ungdom med formål som gjelder barn og ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i deres aktiviteter.

Deres vedtekter er ikke i strid med USF eller norsk lovgivning, og kan vise til at et eventuelt overskudd tilfaller organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål. USF mottar offentlig støtte og det er derfor viktig at vi følger alle lover rundt barne- og ungdomsorganisasjoner.

Dere sikrer at også medlemmer under 15 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen, som i et årsmøte. Personer under 15 år kan også meldes inn og ut av foresatte.

Deres medlemmer har individuelt og frivillig meldt seg inn. Spesielt medlemmer over 15 år bør være orientert om muligheten for demokratisk innflytelse. Medlemmet skal ha betalt årskontingent for det inneværende året. Deres lag sørger for at alle som står som medlemmer i organisasjonen har reelle muligheter for å melde seg ut.

Hva må jeg gjøre for å få pengene utbetalt?

 1. Lokallaget må ha valgt et eget styre for barne og unge, og må ha minst fem tellende medlemmer (medlemmer under 26 år) som har betalt kontingenten for kalenderå
 2. Lokallaget må ha en egen bankkonto og registreres i Brønnø
 3. Deres vedtekter er ikke i strid med USFs lover.
 4. Lokallaget må også ha jevnlig aktivitet for å være tellende. Der betyr at lokallaget i løpet av året må ha minst én aktivitet utenom styremøte og årsmø
 5. Årsrapporten i HyperSys for det forgående år bør være signert av det avtroppende styret og godkjent av USF.
 6. Lokallagene må bruke opp sine tildelte penger innen 30. juni kalenderåret etter de har fått utbetalt pengene og har rapporert/overført gjenstående (if any) til USF innen 10.07.

For eksempel: Får et lokallag 3000 kr i september 2016, må de bruke opp disse pengene innen 30. juni 2017.

For et nytt lokallag/som ønsker å starte opp igjen, er det bare å oppfylle punkt: a-c.

 

Hvordan kan Frifondsmidlene benyttes?

Tilsvarende LNUs formål: midlene kan benyttes til å øke sjakkaktiviteter på lokalt plan.

Dvs at midlene ikke kan brukes til reise fra andre fylker til sitt lokallag. Honorar må diskuteres med USF på forhånd når dere søker om prosjektstøtte.

Frifond må benyttes i egen kommune, og det er viktig at alt arbeid rundt et lokallag er frivillig.

Frifondsmidlene kan ikke brukes:

 • til å lønne ansatte
 • til innsamlingsaktivitet
 • til å bygge egenkapital
 • utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
 • til innkjøp av rusmidler
 • til å betale medlemskapet til en voksenklubb
 • til NM-avgifter/ BGP avigfter/ til å betale forbundskontingenten

Frifondsmidlene kan brukes til:

 • å dekke husleie
 • avholde kurs, aktivitetsdag osv
 • fellestur i kommune eller fylket
 • godteri, frukt osv.
 • turneringsservice-lisens.
 • utsyr som trengs (laptop, skriver osv.)
 • reisestøtte innen samme fylke

Når får et lokallag utbetalt Frifond-midler?

Om høsten. 1. tildeling skjer rundt august-september, 2. tildeling skjer rundt november-desember. Det skjer to tildelinger hver år, slik at de som ikke har søkt ved 1.tildeling har mulighet til å søke ved 2.tildeling.

Kan et lokallag få støtte for å arrangere Norgesmesterskap? (dvs Norgesmesterskap i lagsjakk for barneskoler og ungdomsskoler, Norgesmesterskap for ungdom individuelt, med klassedeling etter alder, Norgesmesterskap i sjakk for jenter og Norgesmesterskap for ungdomslag)

Nei. Desseverre er det ikke mulig.